Các dòng sản phẩm
Tất cả sản phẩm (3)Công nghệ
Kích thước (mm)
Màu sắc

Phào chân tường FOAM

 • Bộ sưu tập:
 • Công nghệ:
 • Kích thước: 80 mm
 • Màu: PL101, PL102, PL103

Phào được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường

Phào chân tường FOAM

Phào chân tường SPC

 • Bộ sưu tập:
 • Công nghệ:
 • Kích thước: 80 mm
 • Màu: PL101, PL102, PL103, PL104, PL105, PL106, PL107, PL108

Phào được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường

Phào chân tường SPC

Phào chân tường FOAM

 • Bộ sưu tập:
 • Công nghệ:
 • Kích thước: 60 mm
 • Màu: PL101, PL102, PL103, PL104, PL105, PL106, PL107, PL108

Phào được sử dụng để che lấp khoảng trống giữa tấm lát sàn và chân tường

Phào chân tường FOAM