Về nhà cùng NEO FLOOR
Top công việc
Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
Phòng ban:
Thu nhập:
Địa điểm
Phòng ban:
Thu nhập:
Địa điểm
Phòng ban:
Thu nhập:
Địa điểm
Phòng ban:
Thu nhập:
Địa điểm
Giá trị cốt lõi
NeoFloor ra đời với sứ mệnh kiến tạo những giá trị khác biệt vì tương lai bền vững. Chúng tôi luôn nỗ lực tiên phong tạo ra những sản phẩm hàm lượng công nghệ cao, mang giá trị cốt lõi từ tài nguyên đá, sở hữu sản phẩm chất vượt trội, nâng cao giá trị công trình và nâng tầm chất lượng cuộc sống.
tuyen dung

Văn hóa đậm chất NeoFloor

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, NeoFloor luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên NeoFloor luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

tuyen dung

Thể hiện và phát triển bản thân

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, NeoFloor luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên NeoFloor luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

tuyen dung

Thu nhập và đãi ngộ hấp dẫn

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, NeoFloor luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên NeoFloor luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

tuyen dung

Tôn trọng và lắng nghe

Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, NeoFloor luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng. Mọi thành viên NeoFloor luôn đặt trách nhiệm cao nhất trong mọi hành động của mình.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Quan tâm

ĐỂ TẠO NIỀM TIN

Luôn quan tâm, lắng nghe và thấu hiểu Đối tác – Khách hàng – Cộng sự và trân trọng cơ hội mà họ đem lại để tạo dựng được niềm tin.

Cạnh tranh

ĐỂ KHẲNG ĐỊNH

Dám chấp nhận cạnh tranh để khẳng định vị thế.

Thân thiết

ĐỂ THÀNH CÔNG

Chú trọng xây dựng quan hệ thân thiết bằng hữu với đối tác, khách hàng để cùng nhau đạt tới thành công.